Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Awaria na kolei! Pociągi są opóźnione, część kursów odwołano


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Kłopoty z dojazdem do pracy mieli dziś pasażerowie kolei, do awarii  doszło w całym kraju rano (17 marca). Opóźnienia pociągów sięgają nawet kilku godzin, część połączeń została już odwołana. Utrudnienia dotyczą zarówno kursów lokalnych, jak też pociągów dalekobieżnych.

Kłopoty są wynikiem awarii urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach. – Dziś w czwartek 17 marca ok godz. 4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut – informują w oficjalnym komunikacie PKP PLK.

Koleje państwowe zapewniają jednocześnie, że pracuje już specjalny zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników, który na bieżąco organizuje ruch pociągów. Komunikaty o bieżącej sytuacji podawane są na stacjach i przystankach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: