Badania w mławskim sanepidzie wznowione

Badania w mławskim sanepidzie wznowione

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie wznowił przyjmowanie prób do badań na nosicielstwo w kierunku SS. Przerwa w wykonywaniu tego typu badań, ze względu na epidemię, trwała blisko 2 miesiące. Od 14 maja mieszkańcy powiatu mławskiego znów mają taką możliwość.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: