Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Bajkowy Dworek wznawia pracę

Od 4 maja ruszył  II etap znoszenia ograniczeń. W związku z tym od 6 maja mogły zostać otwarte żłobki i przedszkola. Jak już pisaliśmy wcześniej, warunkiem było  spełnienie wszystkich wytycznych narzuconych przez GIS. Jednak ostateczna decyzja należała do jednostek samorządu terytorialnego (włodarza miasta). Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ewentualnie ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Burmistrz Mławy postanowił wstrzymać się od otwarcia państwowych oddziałów przedszkolnych oraz żłobka.

Od 11 maja placówka Bajkowy Dworek wznowiła swoją pracę. Od dziś został ponownie uruchomiony żłobek oraz przedszkole, do którego uczęszcza bardzo duża liczba najmłodszych mieszkańców Mławy. Po starannym przygotowaniu się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz  stworzeniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w niepublicznym żłobku i przedszkolu w czasie trwania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 organ prowadzący postanowił wznowić pracę placówki.

– Jesteśmy w pełni przystosowani do nowych warunków sanitarnych narzuconych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu rodziców bark funkcjonowania tego typu placówek to ogromne utrudnienie. Nie każdy rodzić może zapewnić opiekę swojemu dziecku. Po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców uznaliśmy, że powinniśmy ponownie uruchomić funkcjonowanie naszej placówki, ale oczywiście na nowych zasadach. Nie ukrywamy, że nie jest to dla nas łatwy okres. Wytyczne i obostrzenia odgórnie nam narzucone nie są łatwe do wprowadzenia w życie. Nie mniej jednak dajemy radę, a dzieci pozostawione pod opieką w naszej placówce są całkowicie bezpieczne – mówi Elżbieta Kaczan, dyrektor Niepublicznego Żłobka i Przedszkola “Bajkowy Dworek”.

Na zdjęciach dzieci podczas zdalnego nauczania w domu.

Foto. Bajkowy Dworek

You May Also Like

One thought on “Bajkowy Dworek wznawia pracę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: