BANKOMAT W KOŚCIELE! WIERNI DAJĄ OFIARĘ- BANKOMAT ODPOWIADA: BÓG ZAPŁAĆ

BANKOMAT W KOŚCIELE! WIERNI DAJĄ OFIARĘ- BANKOMAT ODPOWIADA: BÓG ZAPŁAĆ

Jak podaje portal Trójmiasto.pl w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej ofiarę za mszę świętą można ofiarować kartą płatniczą. Pierwsze takie urządzenie w Polsce pojawiło się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej.

Bankomat znajduje się przy głównym wejściu do kościoła, na specjalnym pulpicie z instrukcją obsługi, kształtem i wielkością przypomina krążek hokejowy. Korzystający z niego mają do wyboru cztery kwoty: 5, 10, 20 i 50 zł. To pierwsze tego typu rozwiązanie w całym kraju.

Na portalu Trójmiasto.pl proboszcz parafii  informuje – pomysł wyszedł z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, która współpracuje z firmą Televend z Gdańska. Dwóch panów z tej firmy, Paweł Ożga i Robert Granisz, zaproponowali montaż urządzenia, które można wykorzystać w kościele do bezgotówkowego składania ofiar na tacę. Pomyślałem, że to świetny pomysł. Jako proboszcz wiele razy miałem okazję usłyszeć od wiernych pytanie: dlaczego w kościele nie można płacić inaczej? Wielu z nich przyznawało, że nie nosi już przy sobie gotówki, a chcieliby zapłacić za gazety katolickie, korzystanie z parkingu, wspomóc nasze misje zakonne czy po prostu złożyć ofiarę na nasze sanktuarium maryjne – wyjaśnia ks. Maciej Kucharzyk MS, proboszcz parafii.
Źródło/Trójmiasto.pl
Opracowanie własne
Foto/Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: