BARDZO PILNE! ZAGINĄŁ 63-LETNI MĘŻCZYZNA

BARDZO PILNE! ZAGINĄŁ 63-LETNI MĘŻCZYZNA

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi poszukiwania za zaginionym 63 letnim Stefanem K.

Źródło i foto: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: