BĘDĄ WYSOKIE PODWYŻKI ZA USŁUGI BANKOWE

BĘDĄ WYSOKIE PODWYŻKI ZA USŁUGI BANKOWE

Na podniesienie opłat dla klientów indywidualnych i  firmowych w ostatnich miesiącach zdecydowało się wiele banków.

Jak podaje Rzeczpospolita z danych GUS wynika, że przez pierwszych pięć miesięcy bieżącego roku usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje zdrożały 42,9 proc.

Opłaty i prowizje rosną, często są  mało widoczne dla klientów, którzy nie studiują bankowych tabel, ponieważ nie zawsze dotyczą opłat za rachunki czy przelewy, co jest najwyraźniej widoczne.

Najbardziej zrozumiałe jest, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, wprowadzanie wyższych opłat w bankowych oddziałach, co odciąża placówki i ich pracowników, ale jak wynika z analiz NBP, już w ubiegłym roku banki nie podnosiły opłat za konta, tylko za korzystanie z kart i wykonywanie operacji w placówkach.

Droższe są nie tylko przelewy w placówkach i na infolinii, które zwiększyły się z 10 do 12 zł, ale również przelewy natychmiastowe realizowany przez Express Elixir, za które płaci się już po 17 zł zamiast 15 zł.

Eksperci radzą, obserwować ruchy naszego banku i drobnymi zmianami zachowań konsumenckich zaoszczędzić niemałe kwoty.

 

 

Źródło/Rzeczpospolita

Opracowanie/własne

Obraz Raten-Kauf z Pixabay

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: