Będzie bezpieczniej!Lokalni przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania

Będzie bezpieczniej!Lokalni przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania

Burmistrz od kilku lat wspólnie z komendą starał się przywrócić funkcję operacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. W siedzibie głównej Komendy Powiatowej PSP w Mławie zostały na ten cel zaadoptowane pomieszczenia garażowe znajdujące się w budynku warsztatowo – magazynowym.

-Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W tym celu przeszkoleni zostali również strażacy aby zdobyć kwalifikacje, które dają im możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Chcemy aby jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego Ratowniczo-Gaśniczego i żeby nasz wachlarz możliwości ratowniczych mógł się zwiększyć. Podyktowane jest to rozwojem miasta, przede wszystkim rozwoju przemysłu na terenie miasta i wzmocnienie bezpieczeństwa miasta Mława. To jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu, które zostało przekazane od lokalnych przedsiębiorców. Ogółem Straż uzyskała 116 tys. zł , które pozwoliły na zakup niezbędnego sprzętu. który pozwoli jednostce znaleźć się w Krajowego Systemu Ratowniczego Ratowniczo-Gaśniczego -mówi Zbigniew Kąpiński st. bryg. mgr inż.

Poniżej lista firm, która wsparła tą słuszną inicjatywę:

Wipasz S.A.

Fast-Fol Gadomscy Spółka Jawna

LG Electronic Mława

Novago Sp. z o.o.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: