Bedzie jeszcze drożej

Bedzie jeszcze drożej

Podwyżka za odbiór śmieci to dopiero początek. Inflacja cały czas rośnie i nie zapowiada się, że będzie inaczej. Cena produktów spożywczych szybuje w górę. Prąd drożeje, ZUS w górę, przejazd autostradą A2 to już koszt ok. 66 zł. Rosnąca inflacja ma wpływ na całą gospodarkę.

Większość punktów handlowo-usługowych jest otwarytch. Możemy pójść do fryzjera czy kosmetyczki a także skorzystać z usługi hotelowej i zjeść obiad w restauracji. Musimy się jednak liczyć, że prawie wszędzie zapłacimy drożej w stosunku do grudnia 2019r.

Rosnąca inflacja dotknie też kredytów z powodu podwyżki stóp procentowych. Eugeniusz Gatnar, który jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, zapowiedział: “Jeżeli marcowa projekcja pokaże w swoim horyzoncie wyższą względem poprzednich prognoz ścieżkę inflacji, z CPI w górnym paśmie odchyleń, wskazany będzie wniosek o podwyżkę stóp”. Tak więc jest ogromne prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pójdą znacznie w górę.

Według GUS w styczniu 2020r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5.282,80 zł. Niestety realia są inne i tak naprawdę różni się od mediany zarobków w Polsce. Ostatni odczyt GUS określa, że połowa pracowników zarabiała mniej niż 4094,98 zł brutto, a pozostała druga połowa więcej, co daje około 2919 zł netto na rękę.

Niestety musimy naszykować się na stale rosnące ceny i zaciskać pasa na czarną godzinę.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: