BĘDZIE SKWER VICTORA YOUNGA

BĘDZIE SKWER VICTORA YOUNGA

Miejscy radni podczas wtorkowej sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania skwerowi położonemu u zbiegu ulic Długiej i Płockiej nazwy Skwer Victora Younga. W ten sposób miasto upamiętni wybitnego kompozytora muzyki filmowej, którego rodzina pochodziła z Mławy i który właśnie w naszym mieście spędzał dzieciństwo.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały, Amerykanin Victor Young był autorem muzyki do ponad trzystu filmów, w tym m.in. „Jeźdźca znikąd”, „Komu bije dzwon” i „Podróży Guliwera”. Dwudziestodwukrotnie był nominowany do Oscara, Nagrodę Akademii przyznano mu pośmiertnie w 1956 r. za „W 80 dni dookoła świata”. Muzyk urodził się w Chicago jako Abe Jabłoń, w rodzinie pochodzących z Mławy polskich Żydów. Przez wiele lat mieszkał w Polsce. Dzieciństwo spędzał u rodziny w Mławie – jego dziadkowie od strony ojca (Jabłoń) mieszkali przy ulicy Płockiej, a od strony matki (Segal) – przy ul. Browarnej. Ukończył konserwatorium muzyczne w Warszawie. Swój debiut – już jako Wiktor Jung – miał w Filharmonii Warszawskiej.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi przedstawiła uczestnikom wtorkowych obrad Zastępca Burmistrza Miasta Mława Janina Budzichowska. Jak podkreśliła, miejsce, o którym mowa, jest często odwiedzane przez mieszkańców oraz przybywających do Mławy gości, dzięki czemu nazwisko kompozytora zostanie spopularyzowane wśród wielu osób, dla których nadane skwerowi imię będzie mogło stać się motywacją do zapoznania się z bogatą spuścizną artysty. Nadanie skwerowi imienia Victora Younga podniesie ponadto atrakcyjność turystyczną tego rejonu Mławy.

To właśnie w naszym mieście od zeszłego roku odbywa się poświęcony kompozytorowi międzynarodowy Victor Young Jazz Festival Mława. Podczas pierwszej edycji utwory Amerykanina z mławskimi korzeniami wykonali światowej sławy polscy jazzmani – Zbigniew Namysłowski i Kuba Stankiewicz wraz z zespołami. Kolejną edycję festiwalu, który gromadzi w mieście wielbicieli tego gatunku muzyki z całej Polski i nie tylko, zaplanowano na październik br. Będzie ona doskonałą okazją do uroczystego otwarcia Skweru Victora Younga.

Przyjęta we wtorek uchwała wejdzie w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: