Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BĘDZIEMY MOGLI SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA

Już wkrótce jakość powietrza w mieście będziemy mogli sprawdzać indywidualnie za pomocą aplikacji zainstalowanej w naszych telefonach. Burmistrz Miasta Mława zlecił zakup trzech sensorów jakości powietrza. Zostały one właśnie zamontowane na budynkach Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wybór miejsc, w których zainstalowano czujniki, nie jest przypadkowy. Właśnie w tych rejonach Mławy – okolicach ulic Hożej, Granicznej i Mikołaja Kopernika – znajdują się duże zagęszczenia domków jednorodzinnych. Ich mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali problem z odczuwalnym zanieczyszczeniem powietrza dymem z przydomowych kotłowni. – Dzięki czujnikom będziemy mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza w Mławie i interweniować w przypadku przekroczenia norm stężenia szkodliwych pyłów – zapowiada burmistrz Sławomir Kowalewski.

Sensor jakości powietrza Airly mierzy koncentrację pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Pomiar pyłu zawieszonego opiera się na analizie światła rozproszonego (rozpraszanie Mie) na cząstkach pyłu obecnych w torze pomiarowym. Wykorzystanie metody laserowej pozwala na analizę pojedynczych cząstek pyłu. Dane pomiarowe o jakości powietrza oraz parametrach pogodowych są uśredniane i wysyłane w regularnych interwałach na stronę airly.eu/map. Obecnie czujniki są testowane. Już na początku czerwca mieszkańcy Mławy otrzymają także możliwość odczytywania ich w bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe (szczegóły i linki do pobrania na stronie airly.eu/pl).

Koszt zakupu czujników wyniósł 5 498,10 zł. Za ich użytkowanie miasto będzie płaciło miesięczny abonament w wysokości 221,40 zł.

To kolejne działanie Burmistrza Miasta Mława mające na celu ograniczenie w naszym mieście niskiej emisji. Przypomnijmy, że od 2017 r. jest realizowany program wymiany pieców opalanych węglem na nowoczesne, ekologiczne źródła ogrzewania. Skorzystało z niego już około 300 osób.

Burmistrz stara się także zachęcać administratorów i właścicieli domów wielorodzinnych do korzystania z ciepła systemowego. Niedawno z możliwości podłączenia budynku skorzystało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dzięki temu z centrum miasta (ul. Smolarnia 6) pozbyliśmy się 28 pieców węglowych, które zanieczyszczały powietrze w Mławie.

Źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: