BĘDZIEMY SIĘ BAWIĆ. DNI MŁAWY !!! TO JUŻ W TEN WEEKEND [video]

BĘDZIEMY SIĘ BAWIĆ. DNI MŁAWY !!! TO JUŻ W TEN WEEKEND [video]

Nie można ich przegapić dlatego przypomnijmy raz jeszcze. Dni Mławy drodzy widzowie już w ten weekend. Start w piątek, 9 lipca. Festival Food Trucków, czyli samochody z dobrym jedzeniem, będą stacjonowały w Parku Miejskim. Przez 3 dni.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: