Będziesz mógł pojechać bez prawa jazdy w kieszeni

Będziesz mógł pojechać bez prawa jazdy w kieszeni

 Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza  zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy. To  chyba najbardziej wyczekiwana przez kierowców zmiana.
Projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym  trafił do sejmowego biura legislacji.

Uwzględnia on szereg ułatwień takich jak: zachowania starych tablic rejestracyjnych z numerem rejestracyjnym przypisanym do pojazdu, zniesienia wydawania karty pojazdu, zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy.

Elektronicznie prawo jazdy ma działać tak  jak elektroniczny dowód rejestracyjny.
Możliwe to jest dzięki uruchomieniu oficjalnej rządowej aplikacji na smartfonym Obywatel. Aplikacja korzysta z danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imiona, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, daty ważności, numeru dowodu, informacji o tym kto wydał dokument. Dane można wyświetlić na smartfonie.
Prostsza ma być również procedura rejestracji samochodu ze względu na fakt przypisania numerów rejestracyjnych do auta. Ministerstwa myślą również o powiązaniu czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania auta z urzędu- pisze “Rzeczpospolita”.
Obecnie za brak dokumentu prawa jazdy przy kontroli drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 zł.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: