BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY MŁAWSKICH DZIECI

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY MŁAWSKICH DZIECI

Policjanci z mławskiej komendy prowadzą działania prewencyjno – kontrolne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Powrót do szkoły po tak długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów ale także ich rodziców. Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu ostrożności i zasadach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: