Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Bezpieczna Kraina w Mławie


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Burmistrz Miasta Mława   zaprasza najmłodszych do Miasteczka Bezpieczna Kraina. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka, w czwartek 2 czerwca w parku miejskim w Mławie uczniowie szkół podstawowych i starsze przedszkolaki wezmą udział w atrakcyjnych i pouczających pokazach i warsztatach, dzięki którym dowiedzą się, skąd się bierze prąd oraz poznają zasady bezpieczeństwa w obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi.

Bezpieczna Kraina zagości w parku między godziną 8:30 a 16:00. Grupy uczniów i przedszkolaków będą brały udział w animacjach z wykorzystaniem eksponatów wewnętrznych pod namiotami oraz eksponatów zewnętrznych na terenie przylegającym do namiotów. W przypadku niesprzyjającej aury wydarzenie zostanie przeniesione do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie.

Pokazy dotyczące energii elektrycznej i bezpiecznego użytkowania prądu mają na celu profilaktykę zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych i zwiększenie świadomości młodych odbiorców w tym zakresie. Przekazanie dzieciom wiedzy na ten temat w przystępny sposób będzie też stanowiło dla nich nie lada atrakcję.

 

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: