BEZPIECZNE WAKACJE NA DROGACH

BEZPIECZNE WAKACJE NA DROGACH

Trwa akcja „Bezpieczne wakacje”. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz w miejscu letniego wypoczynku. Policjanci z komendy policji w Mławie zapowiadają bezwzględne kary dla kierowców, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pod policyjnym nadzorem będą także piesi i rowerzyści.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: