„Bezpieczny Senior”-Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

„Bezpieczny Senior”-Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa są osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami. W trosce o ich bezpieczeństwo Urząd Wojewódzki przygotował kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”, w której wystosowany został apeldo seniorów i reszty społeczeństwa o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Infografika przedstawia informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej skierowane do osób w wieku senioralnym o zaleceniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Poniżej wyszczególnionych zostało 9 zaleceń przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”. To m.in. spot telewizyjny i radiowy, kampania w mediach społecznościowych i w prasie. W przygotowanych materiałach ministerstwo apeluje do seniorów i reszty społeczeństwa o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Kampania ruszyła 14 października br. Przygotowane materiały zawierają praktyczne informacje i wskazówki jak chronić się przed zakażeniem, a także jak postępować w sytuacji zagrożenia. Zależy nam, by przekaz ten trafił do możliwie szerokiego grona odbiorców.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób w przestrzeni publicznej, możliwie częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, z którymi mają styczność inni, a także poprawnie noszona maseczka lub przyłbica – to podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Część społeczeństwa, zmęczona trochę obowiązującymi zasadami, zaczęła lekceważyć zagrożenie. Tymczasem to właśnie dystans, dezynfekcja i maseczki są dzisiaj najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem. Uczulamy na to wszystkich, ale szczególnie seniorów.

Uważajmy na siebie i swoich bliskich

Szefowa resortu rodziny nawiązując do idei kampanii „Bezpieczny Senior” apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby osób starszych w naszym otoczeniu – dziadków, rodziców, ale też np. sąsiadów.

Unikajmy osobistych spotkań, zamiast tego zadzwońmy, przeprowadźmy wideorozmowę. Zaproponujmy pomoc w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa. To czasem drobne, ale naprawdę ważne wsparcie. Bądźmy solidarni.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: