Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od lipca?

W maju mogliśmy usłyszeć w ogólnopolskich mediach, że od lipca kobiety w ciąży będą miały uprawnienia do bezpłatnych leków. Rzeczywistość jest jednak inna. Ciężarne jednak będą jednak musiały na nie poczekać. Dlaczego? Nie ma wykazu leków jakie by miały wchodzić w 100% refundację oraz bark pełnej precyzji co do zapisów o uprawieniu dodatkowym “C” w rozporządzeniu w sprawie recept. Jak widać ciężarne kobiety będą musiały uzbroić się w cierpliwość.

Źródło:money.pl/opracowanie własne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: