BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Od 18 maja następuj wznowienie  stacjonarnych porad prawnych i psychologicznych.

Dobra informacja dla wszystkich, którzy potrzebują prawnej albo psychologicznej pomocy. Pomoc ta świadczona jest bezpłatnie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Mława w sposób tradycyjny.

Od poniedziałku, 18 maja będzie można spotkać się z psychologiem oraz prawnikiem w formie bezpośrednich spotkań.

Doradztwo prawne

Prawnicy przyjmują:

  • w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (wejście od strony plebanii Parafii Matki Bożej Królowej Polski)  w każdy wtorek od godz. 14.30 do godz. 16.30
  • w lokalu przy ul. Padlewskiego 13, w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 17.00

oraz pod numerem telefonu 604-134-984.  

Wsparcie psychologiczne

Ze wsparcia psychologa możemy skorzystać w dwóch miejscach:

  • przy ul. Padlewskiego 13, w każdy czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.30
  • w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (wejście od strony plebanii Parafii Matki Bożej Królowej Polski), w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 18.00.

opracowanie red.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: