Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DOSTĘPNE W URZĘDZIE PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach realizacji Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” realizowanego przez Powiat mławski  w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, przypomina o rekrutacji do w/w Projektu osób chętnych do odbycia szkolenia w 2022 roku w następujących specjalnościach:

  1. „Spawacz metodami TIG/MIG/MAG”
  2. „Instalator systemów fotowoltaicznych”
  3. „Operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
  4. „Doradca klienta z obsługą programu ECDL”
  5. „Operator koparkoładowarki”
  6. „Sprzedawca z obsługą programu ECDL”

O udział w szkoleniu mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.
Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w siedzibie urzędu lub pod numerem telefonu 23- 654 3918 wew. 338 stanowisko ds. szkoleń

Źródło/PUP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: