Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI W MŁAWIE?

Samorząd Mławy wspiera dzieci i młodzież zachęcając do aktywności fizycznej. Kluby sportowe działające na terenie miasta otrzymały dotacje na rozwój działalności i poszerzenie oferty zajęć, by oferta była łatwiej dostępna i ciekawsza dla młodych ludzi.

Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są już trzeci rok z rzędu. Fundusze pochodzą z miejskiego programu profilaktyki.
– Dotacje przyznano na działalność prozdrowotną, która promuje zdrowy tryb życia. Uważam, że kwota w tym roku jest bardzo duża, 193 tys. zł do podziału dla ośmiu klubów, które przystąpiły do konkursów ogłoszonych przez wydział oświaty – mówi Szymon Zejer, zastępca burmistrza Mławy.
Wśród dotowanych klubów znalazły się kluby piłkarskie, wielosekcyjny klub Zawkrze, centrum sportów walki, akademia sportów wodnych a także dwa kluby pływackie. Pomysły na rozdysponowanie funduszy i aktywizację dzieci są różne.
– Wyciągniemy dzieci z domu i zorganizujemy zajęcia na sali gimnastycznej, będziemy prowadzić tam motorykę, koordynację ruchową, tak żeby te dzieciaki miały coś innego. Oczywiście wszystko bezpłatnie – zapewnia Tomasz Szczepański z Klubu Sportowego Marlin Mława.
W planie są także zawody, treningi ze znanymi sportowcami, wyjazdy, kolonie oraz obozy sportowe.
– Kwoty są różne w zależności od tego jaki program kluby zaproponowały. Największą kwotę dotacji otrzymał klub sportowy Mławianka Mława. Jest to klub piłkarski, który w swoich strukturach ma największą ilość podopiecznych, bo ponad 300 dzieci – opowiada Szymon Zejer.
Dzięki przyznanemu wsparciu z oferty skorzysta bardzo dużo młodych sportowców.
Źródło: TVP 3

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: