BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZASŁANIANIA UST I NOSA

BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZASŁANIANIA UST I NOSA

Zasłanianie ust i nosa w sklepach to obowiązek każdego kto do niego wchodzi apeluje Polska Izba Handlu. W ten sposób dbamy nie tylko o siebie ale również o personel tam pracujący.

“W związku z wysoką liczbą stwierdzonych przypadków COVID-19 w ostatnich dniach Polska Izba Handlu apeluje o bezwzględne zasłanianie nosa i ust podczas wizyt we wszystkich sklepach oraz placówkach usługowych”.

Izba zaapelowała, aby poprzez niefrasobliwe zachowanie nie narażać zdrowia swojego i innych: “Pracownicy sklepów przez wiele godzin codziennie narażają swoje zdrowie, przebywając w miejscu, gdzie przewijają się setki ludzi. Uszanujmy ich pracę i zakładajmy maseczkę przed wejściem do sklepu, nie czekajmy na upomnienie, nie wdawajmy się w dyskusje, myślmy o bezpieczeństwie innych w tym trudnym czasie” – wskazano w dokumencie.

Liczba zarażonych rośnie. Poniżej przedstawiamy stan z wczoraj z powiatu mławskiego.

Stan danych w powiecie z 2 sierpnia  na godzinę 13.00 w dniu 02.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 379 / (41)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 9 / (1)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 48 / (6)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)11 / (1)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2/1

źródło:money.pl/opracowanie redakcyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: