“Bitwa o wozy”. Ciąg dalszy…

“Bitwa o wozy”. Ciąg dalszy…

Resort spraw wewnętrznych i administracji ogłosił, że akcja “Bitwa o wozy” towarzyszyć będzie również II turze wyborów prezydenckich. Tym razem do wygrania będzie 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kolejną odsłonę “Bitwy o wozy” szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział podczas uroczystości wręczenia promes dla 16 gmin, które miały najwyższą frekwencję podczas I tury wyborów prezydenckich. Te gminy nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu po II turze.

W pierwszej edycji promesy otrzymała jedna gmina na województwo. W kolejnej odsłonie kluczem będą dawne granice 49 województw.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział:

Przeznaczymy środki na 49 nowych nowoczesnych wozów strażackich dla 49 gmin w całym kraju. Bardzo mocno chce podkreślić: jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko frekwencja, nie wynik wyborczy.

Źródło: RMF24

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: