Błękitni Raciąż i Konopianka Konopki nowymi rywalami Mławianki?

Błękitni Raciąż i Konopianka Konopki nowymi rywalami Mławianki?

Zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez WZPN we wszystkich kategoriach wiekowych zostały zakończone.

Oznacza to, że awans z Ligi Okręgowej do IV Ligi uzyskuje Narew Ostrołęka a w barażu zagra prawdopodobnie KS CK Troszyn. Ich rywalem mieliby być Escola Varsovia lub AP Marcovia Marki ale musimy poczekać jeszcze na ostateczne ogłoszenie tabel przez MZPN.

Nowymi rywalami Mławianki Mława będą zwycięzca i drugi zespół A Klasy a zatem: Błękitni Raciąż i Konopianka Konopki. Konopianka ostatni raz grała na tym poziomie rozgrywkowym aż 21 lat temu w sezonie  1999/2000. Powrót to niewątpliwie duży sukces graczy z Konopek.

Ostateczny kształt Ligi Okręgowej jak i innych rozgrywek poznamy po oficjalnych decyzjach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: