Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Blisko 2,5 tys. mieszkańców zostało pozbawionych wody pitnej


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Blisko 2,5 tys. mieszkańców gminy Naruszewo z 16 miejscowości, zostało pozbawionych wody pitnej po tym jak w wodociągu publicznym w próbkach wody Sanepid odkrył bakterie z grupy E. coli. Woda jest niezdatna do spożycia.

Jak zapewnia wójt gminy Naruszewo rozpoczęła dystrybucję wody do tych miejscowości.  Natomiast komunikat Państwowego Inspektoratu Sanitarnego obowiązuje do odwołania.  Harmonogram dostarczania wody dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Naruszewie oraz u sołtysów. Od jutra, czyli niedzieli 19 września, do odwołania będzie podstawiany beczkowóz z wodą.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: