Blisko 300 ml szczepionek przeciwko koronawirusowi niebawem trafi na polski rynek

Blisko 300 ml szczepionek przeciwko koronawirusowi niebawem trafi na polski rynek

Prace nad szczepionką trwają od pewnego czasu. Realnie w przyszłym roku w marcu lub kwietniu powinniśmy mieć do niej dostęp. Ministerstwo Zdrowa chce aby szczepionki były darmowe dla każdego obywatela albo koszt był tylko symboliczny. Jesteśmy krajem, który zajmie pierwszą kolejność w grupie zakupowej. Szczepionek na nasz rynek ma być przygotowanych blisko 300 mln.

źródło:money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: