Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BOISKO PRZY SP NR 3 ODNOWIONE

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 dobiegła końca. Dzięki wykonanym pracom uczniowie będą mogli się cieszyć m.in. nową nawierzchnią i wyposażeniem obiektu.

Przypomnijmy, że zakres modernizacji objął wymianę wyposażenia boiska (boisko będzie służyło głównie do piłki ręcznej z bramkami, ale dodatkowo zostanie wyposażone w cztery kosze do koszykówki, dzięki czemu powstaną symetrycznie na połowach boiska dwa miniboiska do koszykówki), wymianę nawierzchni na poliuretanową syntetyczną EPDM, modernizację odwodnienia liniowego wraz z rozbiórką odwadniających koryt betonowych i utwardzeniem kostką betonową terenu pomiędzy boiskiem sportowym a trybuną, budowę ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo na trzech krawędziach oraz montaż siatki piłkochwytów.

Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma TORAKOL Sp. z o.o. z Radziejowa. Ich koszt wyniósł 247 153,74 zł.Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie po modernizacji

    Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: