Boli Cię ząb? co zrobić gdy zakład stomatologiczny zamknięty

Boli Cię ząb? co zrobić gdy zakład stomatologiczny zamknięty

Z powodu epidemii ograniczona jest praca gabinetów stomatologicznych. Dentyści zamknęli swoje gabinety w obawie przed koronawirusem.
Gdzie udać się po pomoc w Mławie?
Jak dowiedzieliśmy się w Mławie działają niektóre gabinety prywatne. Pacjenci przyjmowani są zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia (oficjalne zalecenia i wytyczne MZ, opracowane przez konsultantów krajowych). Jednak na wizytę umawiani są tylko pacjenci z bólem lub wymagający pilnej interwencji stomatologicznej. Wszystkie inne wizyty muszą niestety poczekać.
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował listę czynnych w czasach epidemii gabinetów i przychodni stomatologicznych działających w ramach NFZ.

Lista czynnych gabinetów stomatologicznych udzielających pacjentom pomocy w czasie pandemii korona wirusa:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GOaRRjT6Aio4-FOg_aL0FjB7P8BVZjol&shorturl=1&ll=52.41898225721129%2C22.173052962500037&z=5

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: