BON TURYSTYCZNY JEDNAK NIE DLA WSZYSTKICH DZIECI

BON TURYSTYCZNY JEDNAK NIE DLA WSZYSTKICH DZIECI

O ” luce” w przepisach dotyczących bonu turystycznego pisze czwartkowy “Fakt”. Bon w wysokości 500 zł ma przysługiwać na każde dziecko, które dostaje świadczenie 500+.

“Fakt” pisze – że tysiące polskich rodzin z programu 500+ teraz nie korzysta. Dzieje się tak, kiedy jeden z rodziców pracuje za granicą i korzysta z miejscowego świadczenia – odpowiednika 500+.

Program wprowadzający bon pomija nie tylko takie dzieci. Pokrzywdzone będą też rodziny, które latami czekają na przyznanie 500+. Dzieje się tak, jeśli urzędy nie są w stanie ustalić, czy rodzic mieszkający za granicą dostaje pieniądze na dzieci w innym kraju. Takie dzieci nie dość, że czekają na 500 zł, pozbawione będą także bonu turystycznego. “Fakt” przypomina, że tylko w województwie wielkopolskim na rozpatrzenie czeka 4,9 tys. wniosków o 500+.

 

Źródło/wp.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: