BRACIA STRYJEWSCY NA CZELE INDYWIDUALNYCH KLASYFIKACJI

BRACIA STRYJEWSCY NA CZELE INDYWIDUALNYCH KLASYFIKACJI

Reprezentanci Mławianki na czele zestawień za indywidualne osiągnięcia. Szczególnie widoczni są bracia Stryjewscy. Mateusz prowadzi w klasyfikacji strzelców z 10 trafieniami a Michał w klasyfikacji asystentów z 7 podaniami.

Klasyfikacja strzelców:
10 – Mateusz Stryjewski (Mławianka)
9 – Paweł Giel (Hutnik)
8 – Kamil Majkowski (Troszyn), Marcin Figiel (Huragan)
7 – Kamil Rutkowski (Przasnysz)
Klasyfikacja asystentów:
7 – Michał Stryjewski (Mławianka)
5 – Marcin Świderski (Troszyn), Mateusz Stryjewski (Mławianka)
4 – Kamil Dąbrowski (Wisła II), Kamil Majkowski (Troszyn), Kamil Żmuda (Huragan), Krzysztof Dąbkowski (Mławianka)
Źródło i foto: Facebook Mławianka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: