Brakuje członków komisji. Wybory w czasie pandemii

Brakuje członków komisji. Wybory w czasie pandemii

W gminach okręgu mławskiego brakuje minimalnej liczby członków komisji wyborczych. Kalendarz wyborczy jest realizowany. Kompletowane są składy komisji wyborczy i już widać, że będzie z tym poważny problem.
Panująca w Polsce epidemia i obawa przed zarażeniem się COVID-19 wystraszyła chętnych, którzy zastanawiali się nad zgłoszeniem swojej kandydatury. Zwłaszcza że wynagrodzenie za takie ryzyko nie jest zachęcające. Członek komisji dostanie 350 złotych, zastępca przewodniczącego 400, a przewodniczący 500 złotych.

Zgłoszenia napływały do 10 kwietnia, ale ze względu nie wystarczającej liczby osób zgłoszonych do składu, termin został wydłużony do 16 kwietnia. Z nieoficjalnych informacji udzielonych przez Biuro Wyborcze w Ciechanowie wynika że w powiecie mławskim nie ma miejsc gdzie nie zostali zgłoszeni żadni kandydaci. Jednak na oficjalne informacje musimy poczekać do 20 kwietnia. Wszystko się może zmienić wraz z wejściem nowych przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego. Wtedy planowane jest powołanie jednej komisji do liczenia głosów ze wszystkich obwodów.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: