Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Brakuje członków komisji. Wybory w czasie pandemii

W gminach okręgu mławskiego brakuje minimalnej liczby członków komisji wyborczych. Kalendarz wyborczy jest realizowany. Kompletowane są składy komisji wyborczy i już widać, że będzie z tym poważny problem.
Panująca w Polsce epidemia i obawa przed zarażeniem się COVID-19 wystraszyła chętnych, którzy zastanawiali się nad zgłoszeniem swojej kandydatury. Zwłaszcza że wynagrodzenie za takie ryzyko nie jest zachęcające. Członek komisji dostanie 350 złotych, zastępca przewodniczącego 400, a przewodniczący 500 złotych.

Zgłoszenia napływały do 10 kwietnia, ale ze względu nie wystarczającej liczby osób zgłoszonych do składu, termin został wydłużony do 16 kwietnia. Z nieoficjalnych informacji udzielonych przez Biuro Wyborcze w Ciechanowie wynika że w powiecie mławskim nie ma miejsc gdzie nie zostali zgłoszeni żadni kandydaci. Jednak na oficjalne informacje musimy poczekać do 20 kwietnia. Wszystko się może zmienić wraz z wejściem nowych przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego. Wtedy planowane jest powołanie jednej komisji do liczenia głosów ze wszystkich obwodów.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: