BRANŻA POGRZEBOWA W KRYZYSIE Z POWODU COVID-19

BRANŻA POGRZEBOWA W KRYZYSIE Z POWODU COVID-19

– Hurtownie pogrzebowe słysząc o nadciągającym kataklizmie COVID-19 zaopatrzyły się w potężne ilości trumien, by móc sprostać wyzwaniu. Jednak apokalipsa nie nastąpiła, i teraz mają przepełnione magazyny – czytamy w Tygodniku TVP.

Dane GUS i Ministerstwa Cyfryzacji mówią o tym, że w kwietniu zmarło o 3 079 mniej osób niż w tym samym miesiącu w 2019 roku. Również poprzednie lata przewyższały “wyniki” z kwietnia bieżącego roku.

Według Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, mniejsza umieralność zaznaczyła się szczególnie na wschodzie kraju – na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu i wynosi niekiedy nawet mniej niż 40 proc. niż w zeszłym roku.

 

Obraz Dorothée QUENNESSON z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: