Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BUDOWA MOSTU W BIELAWACH NA RZECE MŁAWCE

Jeszcze w sierpniu może ruszyć budowa mostu w Bielawach. Już 27  lipca podpiszemy umowę z wykonawcą. Wyłoniona firm zaoferowała, że zrealizuje zadanie za kwotę prawie 7 mln zł.

Przypomnijmy na zadanie p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 W Szreńsk -Radzanów” zaplanowaliśmy 7 786 193 zł. Firma STRABAG złożyła ofertę, że wykona zadanie za 6 999 850,38 zł.

Za tą kwotę zobowiązała się dokonać rozbiórki istniejącego mostu i zbudować nowy. Oprócz tego rozbuduje drogę dojazdową pomiędzy miejscowościami Bielawy i Pączkowo o długości 999 m. Przewidziana jest też kanalizacja deszczowa i rowy odwadniające. Przebudowie ulegną skrzyżowania, a bezpieczeństwo w ruchu pieszym poprawione ma być poprzez położenie chodnika.

Zadanie sfinansowane zostanie z czterech źródeł tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego przeznaczyliśmy na tą inwestycję 363 348,61 zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie przyznano nam dotację w kwocie  2 666 193 zł. Poza tym Gmina Szreńsk zobowiązała się dołożyć 800 000 zł i reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu.

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: