Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Budowa odcinka Alei Świętego Wojciecha jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku zaplanowane jest  rozpoczęcie pracy nowego odcinka Alei Świętego Wojciecha. Mają on potrwać 11 miesięcy. Prawdopodobnie latem będziemy już  mogli go użytkować. Miasto Mława jest w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych II etapu budowy Alei Świętego Wojciecha.

Na ostatniej sesji rady miasta radni zaakceptowali zwiększenie środków budżetowych na 2020 rok na tę inwestycję (wkład własny miasta), dzięki czemu Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Mława będzie mógł ogłosić i przeprowadzić przetarg na budowę drugiego etapu alei. Gdy postępowanie zostanie rozstrzygnięte i poznamy kwotę, za jaką inwestycja zostanie zrealizowana, będzie można podpisać z Wojewodą Mazowieckim umowę na dofinansowanie (przewidywalnie nastąpi to latem). Budowa powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku. Prace potrwają do 11 miesięcy i prawdopodobnie już latem 2021 r. nowy odcinek Alei Świętego Wojciecha będzie gotowy.

Przypomnijmy, że wspomniany odcinek połączy obecne skrzyżowanie Alei Świętego Wojciecha z ul. Sienkiewicza, z ul. Płocką. Jezdnia będzie miała szerokość 7 m, po obu jej stronach zostaną wybudowane dwumetrowe chodniki, a po jednej – ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m. Wykonane zostaną odwodnienie drogi, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne i zjazdy na przyległe nieruchomości. Miasto Mława złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2019 r.

Źródło/ UM Mława

Opracowanie własne

foto/UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: