Budowa sieci wodociągowej w ulicach Diamentowej i Błękitnej

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Diamentowej i Błękitnej

Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków  „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że od dnia 30.09.2020r rozpocznie budowę sieci wodociągowej w ulicach Diamentowej i Błękitnej.  Na czas robót teren zostanie zabezpieczony. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Nastąpią również utrudnienia w ruchu, za co firma przeprasza.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: