Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BURMISTRZ DOGLĄDA REALIZOWANE INWESTYCJE

Jak można przeczytać na fanpage Urzędu Miasta, na koniec tego tygodnia Burmistrz Sławomir Kowalewski odwiedził inwestycje które są realizowane na terenie miasta. Wszystkie są realizowane zgodnie z planem:
– przebudowa ul. Lipowej
– przebudowa ul. L. Krajewskiego
– modernizacja bazy sportowej MOSiR Mława
– poprawa spójności komunikacyjnej ul. Wysoka, Witwickiego
– poprawa spójności komunikacyjnej ul. Mariacka, ul. św. Anny
– budowa placu manewrowego przy Dworcu Zintegrowanym (pierwsza warstwa asfaltu)
Źródło/M Miasto Mława
Foto/M Miasto Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: