BURMISTRZ DZIAŁDOWA GRZEGORZ MROWIŃSKI Z KORONAWIRUSEM

BURMISTRZ DZIAŁDOWA GRZEGORZ MROWIŃSKI Z KORONAWIRUSEM

Wiadomość o potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Mrowiński przekazał mieszkańcom miasta w mediach społecznościowych.

“Niestety, w przypadku mojej osoby, pomimo znacznego ograniczenia kontaktów, zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczki, dezynfekowania i mycia rąk, nie udało mi się wyeliminować zagrożenia” – przyznał.

 

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 31.10.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim556

  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 836

  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 16

  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium: 0

  • liczba zgonów: 12

  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców332

  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19: 196

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 42

Powiat działdowski:

miasto/gmina

Nadzór epidemiologiczny
stan na 31.10.2020 r.

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 31.10.2020 r.

Miasto Działdowo

25

246

Gmina Działdowo

7

91

Miasto i Gmina Lidzbark

4

105

Płośnica

1

116

Iłowo

2

120

Rybno

3

158

Razem

42

836

Źródło: PSSE Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: