Burmistrz Miasta Mława przekazał dyrektorom szkół podstawowych komputery

Burmistrz Miasta Mława przekazał dyrektorom szkół podstawowych komputery

Przekazany sprzęt komputerowy został pozyskany dzięki dofinansowaniom w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”.

Miasto Mława podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę na udział w projekcie „Zdalna szkoła” 7 maja 2020 r., natomiast 15 czerwca br. została zawarta podobna umowa na udział w projekcie „Zdalna szkoła +”. Ich celem był zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, przy czym program „Zdalna szkoła +” skierowany został głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Łączna wartość obu projektów to 203 842,98 zł.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: