Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

BURMISTRZ MŁAWY W SENACIE RP [VIDEO]

Oficjalne powstanie Samorządowego komitetu na rzecz upamiętnienia bitwy warszawskiej 1920 roku zostało przypieczętowane podpisaniem deklaracji na konferencji prasowej zorganizowanej w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz Sławomir Kowalewski, jako jeden z członków komitetów i sygnatariuszy dokumentu, został upoważniony przez kolegów samorządowców do reprezentowania ich przed Prezydium Senatu oraz przed mediami.

– Cieszę się, że jestem w gronie samorządowców, którzy zgromadzili się i podjęli działania na rzecz upamiętnienia obrońców naszej ukochanej ojczyzny, naszych polskich wartości. To było w 1920 roku. Udało się zwyciężyć, udało się obronić Polskę i Europę, ale kto o tym dziś pamięta? – zapytał burmistrz Mławy, podkreślając edukacyjny walor podjętej przez samorządowców inicjatywy. – Przy postawie zachwytu i samozadowolenia ze zwycięstwa potrzebna jest edukacja, ale także refleksja. (…) Trzeba pamiętać o dramacie wojny, bo zanim padł pierwszy wystrzał, to były złe słowa i zepsute relacje między narodami. Przed każdą bitwą i każdą wojną tak jest. A potem następują dramaty ludzkie, przelana krew, śmierć, łzy, przerażenie, strach – żołnierzy, ale i ludności cywilnej – podkreślał w swym wystąpieniu Sławomir Kowalewski.

Burmistrz wspomniał o Mławie, jako mieście symbolu, którego nazwa jest wygrawerowana na jednej z tabliczek zdobiących Grób Nieznanego Żołnierza. – W Mławie są takie ślady, takie miejsca, gdzie ludzie, mieszkańcy naszych terenów, doświadczyli tego dramatu bardzo boleśnie. Trauma pozostała w pokoleniu, które przeżyło, ale i na kolejne pokolenia pozostała w naszych sercach i umysłach – przypomniał.

– Z tej lekcji 1920 roku, z kampanii wrześniowej 1939 roku, z wojny i dalszych dramatycznych wydarzeń w historii naszej ojczyzny należy wyciągnąć wnioski – apelował burmistrz Mławy, podkreślając konieczność dążenia do dialogu, unikania „wojny polsko-polskiej” oraz nawiązywania dobrych relacji z sąsiadami i obywatelami całej Europy. – Budujmy te dobre relacje dla nas, dla naszych partnerów, dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń naszej ojczyzny – zachęcił na koniec reprezentant Mławy.

Przemówienie burmistrza poprzedziły wystąpienia Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, Wicemarszałka Michała Kamińskiego, a także inicjatorki powołania komitetu, burmistrz Wołomina – Elżbiety Radwan. – My oddolnie zjednoczyliśmy się i dziś, w gościnnych progach Senatu, możemy podpisać deklarację na rzecz upamiętnienia bitwy warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo Polski, ocalenia Europy – 100 lat mija od tych ważnych wydarzeń. Chciałabym, abyśmy przypomnieli dziś sobie ducha, jakiego wówczas mieliśmy w naszej ojczyźnie, ducha patriotyzmu i jedności – zaakcentowała reprezentantka Wołomina.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka witając w siedzibie Senatu RP samorządowców, podkreśliła, że grono to w tym roku obchodzi dwa ważne jubileusze, 100-lecie bitwy warszawskiej oraz 30-lecie samorządności w Polsce. W swym wystąpieniu doceniła fakt, że samorządowcy zainaugurowali obchody jednej z największych bitew, bitwy warszawskiej, z której możemy być dumni, i którą powinniśmy się szczycić, ponieważ przyniosła chwałę polskiej wojskowości.

Wicemarszałek Michał Kamiński przypomniał genezę polityczną i historyczną wojny polsko-bolszewickiej oraz przypomniał relacje, jakie panowały Rzeczypospolitej 100 lat temu. Mówiąc o wydarzeniach z 1920 roku, podkreślił nieocenioną rolę zjednoczenia ponad podziałami przeciw wspólnemu wrogowi: – To jest lekcja jedności, przy której nie tylko mamy prawo, ale i obowiązek się grzać. W świetle tej jedności, która dała zwycięstwo – zachęcał samorządowców i polityków.

Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił rolę bitwy warszawskiej w losach Polski, Europy i świata. – Musimy zdecydować o muzeum bitwy warszawskiej i nawet w czasie pandemii musimy godnie uczcić bohaterów tej bitwy, ofiary tej bitwy i złożyć hołd całemu narodowi, który w niezwykle trudnym czasie, tuż po odzyskaniu niepodległości stawił czoła niebywałej nawale i stawił czoła zwycięstwu. Cześć i chwała polskiemu orężowi i polskiemu narodowi! – powiedział Marszałek.

Kulminacyjną częścią spotkania w gmachu Senatu RP było złożenie podpisów pod deklaracją włączenia się w obchody rocznicowe bitwy warszawskiej. Symboliczny dokument podpisali członkowie Prezydium Senatu oraz samorządowcy zrzeszeni w komitecie obchodów.

Przypomnijmy – setna rocznica bitwy warszawskiej już za miesiąc – 15 sierpnia.

Źródło:UMM, Fot.UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: