Burmistrz przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Burmistrz przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przyznał tradycyjne nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto. Wraz ze swoim zastępcą Szymonem Zejerem wręczał je nominowanym podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Ślubów.

W każdej z placówek jednego nauczyciela nominował do nagrody, składając stosowny wniosek do burmistrza, jej dyrektor. W tym roku zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława nagrody w wysokości 7075,60 zł każda zostały przyznane i wręczone:

  • Monice Paulinie Żak – nauczycielowi języka angielskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie;
  • Barbarze Wandzie Jaszczyk – nauczycielowi wychowania przedszkolnego Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie;
  • Agnieszce Annie Kaczerskiej – nauczycielowi języka polskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie;
  • Agnieszce Kowalskiej – wicedyrektorowi, nauczycielowi historii Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie;
  • Izabelli Iwonie Szpakut – nauczycielowi języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie.

Ze Szkoły Podstawowej nr 2 nagrodę otrzymała podczas oficjalnego pożegnania na sesji Rady Miasta Mława 18 sierpnia br. przechodząca na emeryturę Romana Olszewska, ówczesna dyrektor placówki.

Burmistrz Sławomir Kowalewski i jego zastępca Szymon Zejer wręczają nagrodę nauczycielowi

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: