Burmistrz uzasadnia decyzję zamknięcia przedszkoli i żłobków

Burmistrz uzasadnia decyzję zamknięcia przedszkoli i żłobków

Po dokładnej analizie i ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców, burmistrz podjął decyzję o zamknięciu przedszkoli i żłobków. Według włodarza miasta,to najlepsza decyzja jaką mógł na tą chwilę podjąć.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: