Były minister zdrowia Łukasz Szumowski ma koronawirusa

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski ma koronawirusa

Informację o tym, że Łukasz Szumowski ma koronawirusa, przekazał portal Onet. Onet podaje, że pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskał nie tylko dawny minister zdrowia. Koronawirus pojawił się także u innych członków jego rodziny. Oficjalnie nikt jeszcze nie potwierdził informacji, że Łukasz Szumowski zakaził się COVID-19. 

Sytuacja związana z COVID-19 na terenie powiatu mławskiego przedstawia się następująco:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 28.09.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.09.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 263/ (43)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 4/ (3)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 38/ (15)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)37/ (3)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 32/ (0)

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 

 

Źródło/ Onet.pl, mlawa.psse.waw.pl

Opracowanie/ własne

Obraz fernando zhiminaicela z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: