Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

CHAMSK. BIOGAZOWNIA RÓWNA DLA WSZYSTKICH

Wczoraj, w czwartek 28 maja br. radni Żuromina podjęli uchwałę o przystąpieniu do procedury wprowadzenia zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla całej gminy, dopuszczających różne inwestycje, w tym biogazownie. Jednocześnie radny Marcin Olczak wycofał swój projekt uchwały, dotyczący zmiany przeznaczenia dla jednej tylko działki Tomasza Karolewskiego tak, by mogła powstać tam biogazownia.

W Chamsku jeden z inwestorów chce postawić biogazownię. Jednak, by do tego mogło dojść, potrzebne są zmiany w obowiązującym Studium i planach zagospodarowania przestrzennego. A wiadomo, że przeprowadzenie takich procedur jest  zazwyczaj długotrwałe, tymczasem inwestorowi zależy na czasie. Niektórzy radni oraz Aneta Goliat, burmistrz Żuromina, jednak nie zgadzali się na uprzywilejowanie jednej osoby, podczas gdy inni czekają nawet trzy lata na zmiany w planach architektonicznych. Swoje stanowisko burmistrz tłumaczyła, że nie może być tak, by jeden mieszkaniec gminy czekał na zmiany całe lata, a drugi dostawał je w ciągu miesiąca czy dwóch.

– Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do prac nad zmianami w Studium dla całej gminy- mówi radny Tomasz Budzich. – Tym samym będziemy rozpatrywać wszystkie wnioski, które do tej pory wpłynęły do urzędu, a nie tylko ten jeden.

Cała procedura zmian w Studium, z podjęciem przez Radę, podpisaniem przez wojewodę, czyli uprawomocnieniem się uchwały, może trwać około 12-15 miesięcy. T. Karolewski będzie więc czekał przez ten czas ze swoją inwestycją.

– Nawet gdybyśmy dziś zmienili przeznaczenie jego działki, to i tak trzeba by było czekać z inwestycją ok. roku na zmianę studium – dodaje T. Budzich. -Rozpoczęcie budowy na obecnym etapie byłoby samowolą budowlaną …

W Chamsku jest także drugi inwestor – Sławomir Figurski, chętny do budowy kolejnej biogazowni. Podobnie jak pierwszy z inwestor, prace przygotowawcze przy tej inwestycji też są już zaawansowane. Obu podjęcie wczorajszej uchwały przez żuromińską radę pozwala mieć nadzieję na zielone światło w tej sprawie. Dopiero konkretne zapisy, najpierw w studium, a następnie w planach zagospodarowania przestrzennego pozwolą na rzeczywiste rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

Kolejne kroki w spawie budowy w Chamsku biogazowni, zostaną podjęte podczas czerwcowego posiedzenia rady. Konkretnego terminu jeszcze nie ma, nie wiadomo więc, czy będzie to podczas sesji absolutoryjnej, czy w specjalnym, dodatkowym terminie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: