Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Chcą podnieść mandaty za brak maseczki


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Nie 500, a 2 tysiące złotych może już niedługo wynosić mandat za brak maseczki. Rząd chce wprowadzić zmianę w taryfikatorze mandatów. Co więcej, policjanci mają otrzymać zakaz stosowania pouczeń wobec osób, które nie stosują się do nakazu. Projekt w najbliższy wtorek 1 lutego może trafić do Sejmu.

Nawet 2 tysiące złotych może wynieść mandat za brak maseczki.
W sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu, ten może nałożyć o wiele wyższą karę, bo nawet 6 tysięcy złotych! Rząd chce, aby policjanci nie byli już pobłażliwi dla osób, które nie stosują się do nakazu noszenia maseczek i planuje zakazać możliwości pouczania. O takim pomyśle Prawa i Sprawiedliwości donosi RMF FM.

Przypomnijmy, że teraz za brak maseczki, czy niestosowaniem odpowiedniego dystansu policjant może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Obecnie przepisy nakazujące zasłanianie nosa i ust obowiązują w zamkniętych przestrzeniach, a także w miejscach na świeżym powietrzu, gdzie zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami jest niemożliwe.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: