CHORZY NA SPORT NAD ZALEWEM [VIDEO]

CHORZY NA SPORT NAD ZALEWEM [VIDEO]

„Chorzy na sport dobie pandemii„. Pod takim hasłem w niedzielę 9 sierpnia nad Zalewem Ruda odbyły się wyjątkowe zawody. Zmagania zostały podzielone na dwa bloki. jednym z nich było pływanie na torach, które po raz pierwszy zostały wyznaczone w zawodach organizowanych na otwartym zbiorniku wodnym.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: