“CHORZY NA SPORT” ŚWIETNA ZABAWA I RYWALIZACJA NAD ZALEWEM RUDA

“CHORZY NA SPORT” ŚWIETNA ZABAWA I RYWALIZACJA NAD ZALEWEM RUDA

W niedzielę 9 sierpnia odbyła się impreza sportowa “chorzy na sport w dobie pandemii”. Organizatorem był Klub Płetwal, współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, patronem Burmistrz Miasta Mława a medialnym radio 7. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Mława w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego finansowanego z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Amatorzy sportu – w znacznej mierze zawodnicy klubu Płetwal –  w niedzielę 9 sierpnia dopisali. Nieckę basenową zamienili na otwarty akwen, sprawdzili się też w wyścigu rowerowym. Podczas sztafet mieszanych dzieci i rodzice razem tworzyli team. Było bardzo dużo rywalizacji ale przede wszystkim zabawy. Impreza pokazała jak można aktywnie i miło spędzić czas. Nie zabrakło również atrakcyjnych nagród. Większość triumfatorów w poszczególnych kategoriach pochodziła z Mławy. Pojawiali się jednak zawodnicy z całego powiatu: Strzegowa, Szydłowa a także z poza chociażby Narzymia.

Pełna lista wyników dostępna na stronie:

https://superczas.pl/chorzynasport/wyniki#main

Źródło i foto: Płetwal Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: