Ciechanowski sąd umorzył sprawę koncertu Kasi Kowalskiej występującej w Ciechanowie

Ciechanowski sąd umorzył sprawę koncertu Kasi Kowalskiej występującej w Ciechanowie

W ramach cyklu “Koncertowanie pod blokiem” na przełomie kwietnia i maja w mieście Ciechanów odbyła się kilka koncertów. Jednym z nich był występ Kasi  Kowalskiej. W związku z epidemią, artyści mieli wystąpić dla publiczności oglądającej ich z balkonów i okien. Na koncert artystki przyszło ponad 100 osób. Przypominamy, ze obowiązywał wtedy zakaz zgromadzeń a sama artystka nie miała nawet maseczki.  Policja złożyła do sądu wnioski o jej ukaranie argumentując, że “naruszyła czasowe ograniczenia prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz nie zastosowała się do obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Ciechanowski sąd postanowił jednak umorzyć sprawę.

źródło:Radio7/opracowanie redakcyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: