Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Co czeka sędziów piłkarskich po powrocie na stadiony?

Sędziów mogą czekać spore zmiany. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu wyposażenie arbitrów zapewne ulegnie zmianie. Nad projektem pracuje grupa lekarzy powołanych przez władze ekstraklasy. W planach są rękawiczki, maseczki lub przyłbice a nawet zamiast gwizdka dźwiękowy, cyfrowy sygnał. Nie wiadomo czy dostępny będzie system VAR? Chodzi o bezpieczeństwo ludzi w wozach ze sprzętem do wideoweryfikacji. Są one małe i narażają osoby tam przebywające na bezpośredni kontakt. Wszystko to zapewne będzie jeszcze konsultowane ze środowiskiem sędziowskim. Oficjalne decyzje nie zapadły.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: