Co czeka sędziów piłkarskich po powrocie na stadiony?

Co czeka sędziów piłkarskich po powrocie na stadiony?

Sędziów mogą czekać spore zmiany. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu wyposażenie arbitrów zapewne ulegnie zmianie. Nad projektem pracuje grupa lekarzy powołanych przez władze ekstraklasy. W planach są rękawiczki, maseczki lub przyłbice a nawet zamiast gwizdka dźwiękowy, cyfrowy sygnał. Nie wiadomo czy dostępny będzie system VAR? Chodzi o bezpieczeństwo ludzi w wozach ze sprzętem do wideoweryfikacji. Są one małe i narażają osoby tam przebywające na bezpośredni kontakt. Wszystko to zapewne będzie jeszcze konsultowane ze środowiskiem sędziowskim. Oficjalne decyzje nie zapadły.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: