CO Z KOLĘDĄ W TYM ROKU?

CO Z KOLĘDĄ W TYM ROKU?

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju jak i na świecie jest nadal niepewna. Szykują się także zmiany dotyczące nadchodzącej wizyty duszpasterskiej w naszych domach, potocznie zwanej kolędy.

Ilość zachorowań na koronawirusa w naszym kraju w ostatnim czasie wzrasta. Wiele osób już się zastanawia co z wizytami duszpasterzy w naszych domach po świętach Bożego Narodzenia.

Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie” – poinformował w oświadczeniu ks. Tomasz Wojtal sekretarz i rzecznik metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Kolędy w czasie epidemii prawdopodobnie nie będzie.

Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy” – wyjaśnił ks. Wojtal.

To zupełna nowość w porównaniu do lat poprzednich. Dotychczas księża odwiedzali wszystkich mieszkańców, którzy wykazali chęć wpuścić ich do swoich domów.

W oświadczeniu kurii znalazł się również apel do księży o “celebrację w okresie Bożego Narodzenia Eucharystii w intencji parafian z poszczególnych ulic oraz kolędowych Nieszporów (wieczorów), z uwzględnieniem stosownych przepisów sanitarnych”.

Wizyta duszpasterska jest jedną z form stosowaną w wielu Kościołach chrześcijańskich. Wizyty księży w domach zaczynają się zaraz po świętach Bożego Narodzenia i trwają do 2 lutego.

Źródło: pomorska.pl

Foto: debowscyfoto z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: