Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

COACHING POMOCNY W ZNALEZIENIU PRACY

W Powiatowym Urzędzie Pracy zakończono  letnią i jesienną edycję projektu wewnętrznego Piątkowe sesje coachingowe pod nazwą „Żeby zmiana była przygodą”. W projekcie wzięły udział 53 osoby, które miały możliwość skorzystania z profesjonalnych grupowych sesji coachingowych. Łącznie w obu edycjach obyło się 13 sesji, których uczestnicy korzystali z nowoczesnych narzędzi wsparcia w określeniu własnych preferencji i celów zawodowych.

Uczestnicy projektu poznawali specyfikę pracy w ramach grupowych sesji coachingowych, wykonując konkretne zadania. Ćwiczenia zainicjowane w ramach sesji sprzyjają odkrywaniu własnego potencjału, zrozumieniu własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz wyznaczaniu celów zawodowych, po uprzednim uświadomieniu sobie własnych przekonań oraz ich wpływu na sposób życia, poziom satysfakcji i dokonywane wcześniej wybory. Zadania wykonywane podczas sesji dają możliwość spojrzenia na swoje życie „z lotu ptaka”, zatrzymania się i refleksji nad postrzeganiem otaczającego świata i siebie, a co za tym idzie uzyskania szerszej perspektywy w życiu zawodowym. Dzielenie się przez uczestników własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami sprawia, ze praca grupowa prowadzi do pożądanych efektów często w szybszym tempie niż indywidualna. Wszystko zależy od preferencji klienta. Proponujemy zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe, ale możliwość skonfrontowania swojego sposobu widzenia rzeczywistości oraz własnych obaw z innymi uczestnikami sesji w mobilizującej atmosferze akceptacji, daje klientom duże wsparcie i potrzebną motywację do zmiany. Zmiany, którą będą sami planować i przeprowadzać w swoim życiu, i która mimo całego włożonego w nią wysiłku staje się przygodą. Jest to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji.

Łącznie z takiego wsparcia w 2021 roku skorzystało 126 osób. Oprócz projektu Piątkowe sesje coachingowe, proponowano tę usługę w projekcie unijnym i pilotażowym, zarówno w formie on-line, jak i spotkań osobistych. Urząd Pracy planuje wznowienie sesji grupowych w 2022 roku w siedzibie Urzędu, w miarę ustępowania obostrzeń związanych z pandemią, a już teraz organizuje  sesje indywidualne, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: