COVID-19. CZTERY NOWE PRZYPADKI, PIERWSZY ZGON W POWIECIE MŁAWSKIM!

COVID-19. CZTERY NOWE PRZYPADKI, PIERWSZY ZGON W POWIECIE MŁAWSKIM!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 30.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.09.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 221/ (7)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6/ (2)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 8/ (3)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 2 / (2)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)41 / (4)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / (1)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 32/ (0)

PPIS w Mławie informuje, o kolejnych 4 potwierdzonych przypadkach Covid-19. Wszystkie osoby mają typowe objawy: 2 zostały objęte izolacją domową, 1 z osób z dodatnim wynikiem wymagała hospitalizacji, ponadto PPIS w Mławie informuje o pierwszym zgonie z powodu Covid-19, osoba ta miała choroby współistniejące. PPIS w Mławie apeluje o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego, co jest istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: